Form of Work
Książki
(15)
E-booki
(6)
IBUK Libra
(6)
Czasopisma
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(17)
Branch
św. Jana 10 (Dorośli)
(13)
Łaska 46/48 (Filia 2)
(1)
20 Stycznia 14 (Filia 4)
(3)
Author
Woźniakowska-Fajst Dagmara
(2)
Antoszek Patrycja
(1)
Darecki Marcin
(1)
Decyk-Zięba Wanda
(1)
Dubisz Stanisław (1949- )
(1)
Grotkowska Gabriela
(1)
Haliżak Edward
(1)
Haliżak Edward (1950- )
(1)
Jagodzińska Anna
(1)
Jakielaszek Jarosław
(1)
Klincewicz Krzysztof
(1)
Kuźniar Roamn
(1)
Kuźniar Roman (1953- )
(1)
Lin Justin Yifu
(1)
Makowiecka Elżbieta
(1)
Marczewska Magdalena
(1)
Mencwel Andrzej (1940- )
(1)
Miller Peter M
(1)
Nalewajska Lilianna
(1)
Nowak Alojzy Z
(1)
Postuła Agnieszka
(1)
Stępień Paweł
(1)
Symonides Ewa
(1)
Tafiłowski Piotr
(1)
Wełna Jerzy (1942- )
(1)
Wieloński Andrzej
(1)
Ziemba Antoni
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Łuczak Ewa (nauki filologiczne)
(1)
Year
2010 - 2019
(12)
2000 - 2009
(10)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(22)
Language
Polish
(20)
English
(2)
Subject
Duchowieństwo katolickie
(2)
Polityka międzynarodowa
(2)
Antropologia społeczna
(1)
Dyplomacja
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Język angielski
(1)
Język polski
(1)
Literatura polska
(1)
Moda
(1)
Morrison, Toni
(1)
Mężczyzna
(1)
Nałóg
(1)
Obóz hitlerowski Dachau
(1)
Obóz hitlerowski Mauthausen
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Przemoc emocjonalna
(1)
Przemysł
(1)
Przyroda
(1)
Stalking
(1)
Stępniak, Leon
(1)
Sztuka grecka
(1)
Ubiór
(1)
Łaski, Jan
(1)
Subject: time
1401-1500
(3)
1501-1600
(2)
1001-1100
(1)
1101-1200
(1)
1201-1300
(1)
1301-1400
(1)
1801-1900
(1)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
2001-
(1)
400-301 p.n.e.
(1)
901-1000
(1)
Subject: place
Polska
(3)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(2)
Biografie
(1)
Opracowanie
(1)
Powieść amerykańska
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
22 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
św. Jana 10 (Dorośli)
There are copies available to loan: sygn. 81 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
św. Jana 10 (Dorośli)
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
św. Jana 10 (Dorośli)
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
św. Jana 10 (Dorośli)
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
(Mistrzowie Literatury Amerykańskiej.)
Nazwy aut. na skrzydełku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
20 Stycznia 14 (Filia 4)
There are copies available to loan: sygn. 82(091) (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
20 Stycznia 14 (Filia 4)
There are copies available to loan: sygn. 7 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
św. Jana 10 (Dorośli)
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Journal
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
św. Jana 10 (Dorośli)
There are copies available to loan: sygn. 613 (1 egz.)
Book
In basket
Książka wyd. z okazji wystawy: "Fashionable, dandys, elegant - moda męska w XIX i na początku XX wieku w czasopismach ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie", Warszawa, 2008 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
św. Jana 10 (Dorośli)
There are copies available to loan: sygn. 39 (1 egz.)
Book
CD
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
św. Jana 10 (Dorośli)
There are copies available to loan: sygn. 502+504 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
św. Jana 10 (Dorośli)
There are copies available to loan: sygn. 81 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
św. Jana 10 (Dorośli)
There are copies available to loan: sygn. 91 (1 egz.)
20 Stycznia 14 (Filia 4)
There are copies available to loan: sygn. 91 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
św. Jana 10 (Dorośli)
There are copies available to loan: sygn. 34 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Łaska 46/48 (Filia 2)
There are copies available to loan: sygn. 821.162.1(091) (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
św. Jana 10 (Dorośli)
There are copies available to loan: sygn. 94(438).03 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
św. Jana 10 (Dorośli)
There are copies available to loan: sygn. 27 (1 egz.)
E-book
In basket
Autorka podejmuje temat uporczywego nękania (stalkingu) oraz innych form prześladowania emocjonalnego (mobbingu, bullyingu i molestowania seksualnego). Prezentuje wyniki ogólnopolskich, reprezentatywnych badań aktowych dotyczących stalkingu. Przedstawia usystematyzowane definicje psychologiczne i kryminologiczne zjawisk zaliczanych do przemocy emocjonalnej, a ponadto także ich historię i uwarunkowania kulturowe oraz informacje o skali występowania w Polsce i na świecie. Szczegółowo analizuje przepisy państw Unii Europejskiej kryminalizujące stalking oraz polskie przepisy karne i wykroczeniowe dotyczące uporczywego nękania, a także regulacje dotyczące mobbingu, molestowania seksualnego i bullyingu. Opisuje sylwetki sprawcy i ofiary przemocy emocjonalnej, ze szczególnym uwzględnieniem typologii sprawców i ofiar stalkingu. Odnosi się do reakcji (formalnej i nieformalnej) na stalking i inne czyny o charakterze przemocy emocjonalnej. The author addresses the topic of stalking and other forms emotional harassment (mobbing, bullying and sexual abuse). She presents the results of Polish research on stalking court records, systematized psychological and criminological definitions of phenomena classed as emotional violence, their history and cultural determinants, as well as information on the scale of occurrence of these phenomena in Poland and in other parts of the world. The author analyses regulations of EU countries criminalizing stalking and Polish criminal and misdemeanour laws concerned with stalking, as well as regulations concerned with mobbing, sexual harassment and bullying. She describes the profiles of perpetrators and victims of emotional violence, in particular taking into consideration the typology of stalking perpetrators and victims.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Pierwsze w języku polskim panoramiczne opracowanie sztuki holenderskiej XVII wieku, uwzględniające najwybitniejszych artystów tego okresu: Hendricka Goltziusa, Hendricka Vrooma, Rembrandta i Johannesa Vermeera. Autor ukazuje integralny związek między grą iluzji a realistyczną reprezentacją. Kluczem interpretacyjnym w jego badaniach jest koncepcja obrazu otwartego na widza, bezpośrednio odwołującego się do odbiorcy i wciągającego go do przestrzeni i treści przedstawienia. Autor, wykorzystując swoje doświadczenia naukowca, wykładowcy akademickiego oraz muzealnika, prezentuje bogato ilustrowaną, ogólnohumanistyczną rozprawę, wychodzącą poza hermetyczny dyskurs naukowy, dostępną wszystkim zainteresowanym nie tylko sztuką holenderską Złotego Wieku (1580-1660), ale również historią sztuki i kultury europejskiej. ****** Illusion and realism. The game with spectator in Dutch art in the years1580-1660 The work constitutes the panoramic study of the 17th century Dutch art taking into regard the greatest artists of this period: Hendrick Goltzius, Hendrick Vroom, Rembrandt, Johannes Vermeer. The author presents an integral relationship between the game of illusion and the realistic representation. The conception of picture open to spectator constitutes the interpretation’s key in author’s studies. This conception refers directly to recipient and involves him to the space and content of performance. Keywords: illusion, realism, painting, 17th century, Dutch art, history of art, history of painting, Netherlands
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
The book presents an overall analysis of the Polish sysytem of innovations. It elaborates on key actors in the R&I system, identifies main challenges that Polish system of innovations faces nawadays and assesses the policy response. The wide range of topics covered by the book include: structure of the economy, business environment, market creation and stimulation, public sector innovations, civil society innovations and recent developments in the Polish innovation policy.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
„… dzieło stanowi jedną z pierwszych prac na polskim rynku wydawniczym poruszającą niezwykle ważne, aktualne i jednocześnie ciekawe zagadnienie dotyczące możliwości wykorzystania nowych koncepcji rozwoju ekonomicznego – w tym przypadku tzw. Nowej Ekonomii Strukturalnej […] – w debatach nad obecnym i przyszłym stanem gospodarki naszego kraju. Do podstawowych zalet tej książki należy zarówno sposób ujęcia przedstawianej w niej problematyki, jak i zestaw kompetentnych Autorow…. … Prowadzone przez nich analizy mają tym większą wartość, że obejmują także szerszą problematykę dotyczącą głębokich przemian zachodzących w obecnym, zglobalizowanym świecie, w ktorym dochodzi do wyraźnego załamania czy wręcz upadku dotychczasowych globalnych paradygmatow rozwojowych”. Profesor Dariusz Milczarek
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again